Friday , 30th Oct, 2020
Home / Tag Archives: Teach for the needs

Tag Archives: Teach for the needs

Volunteerism and The Third Sector as an Agent of Democracy

Every 5th of December since 1985, millions of volunteers across the globe celebrate the International Volunteers Day.  This auspicious day is designated by the United Nations to mark the contributions of many voluntary organisations worldwide. During the recent celebration, Secretary-General Ban Ki-moon gave a profound message; crediting significant volunteer contributions to both economic and social development. “Founded on the values …

Read More »

Sukarelawan Pendidikan melalui Teach for The Needs: Bahagian II

Seiring dengan peningkatan gaya hidup rakyat Malaysia menuju ke arah negara maju, ramai mula mencari sebab untuk menyumbang ke arah kebajikan. Immanuel Kant (1724-1804), ahli falsafah terunggul dalam bidang Etika, mengambil pendekatan etika kesukarelawan dalam banyak hasil kerjanya. Menurut beliau dan ramai tokoh pada era beliau, tunjang yang mendasari etika kesukarelawan ialah hasrat. Memetik kata-kata Ali Shariati dalam bukunya Ideology, …

Read More »

Sukarelawan Pendidikan Melalui TFTN

1 Mac yang lalu, sekumpulan sukarelawan muda telah menubuhkan Teach For The Needs (TFTN), sebuah komuniti dalam talian yang namanya telah jelas menerangkan visi di sebalik penubuhannya. Forum Dunia Pendidikan yang diadakan di Dakar pada tahun 2000 lalu berpegang yakin kepada matlamat bahawa menjelang 2015, “Semua kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak yang memerlukan yang terdiri daripada kalangan etnik minoriti, …

Read More »

Education Volunteerism via Teach For The Needs – Part I

On March 1, a group of young volunteers established Teach for the Needs (TFTN), an online community whose name may have already well suggested its raison d’être. The World Education Forum held in Dakar, 2000 subscribed to a goal that by 2015 “all children particularly girls, children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to complete …

Read More »