Saturday , 31st Oct, 2020
Home / Tag Archives: Muhammadiah

Tag Archives: Muhammadiah

Satu Ukuran Sistem Penjagaan Kesihatan Malaysia: Adakah Kita Bakal Gagal?

Cuba bayangkan 10 pesawat jumbo terhempas setiap minggu selama satu tahun atau keseluruhan penduduk Petaling Jaya meninggal dunia. Jumlah ini adalah di antara 210,000-400,000 iaitu jumlah kematian di Amerika Syarikat yang berpunca dari kecuaian perubatan setiap tahun berdasarkan laporan Institute of Medicine (2013). Sistem penjagaan kesihatan di Amerika mengalami kegagalan. Ironinya, Amerika mempunyai sistem penjagaan kesihatan swasta terbesar di dunia …

Read More »

A Barometer on Malaysia’s HealthCare System: Are We Doomed to Fail?

Imagine 10 jumbo jets crashing every week for a year or the whole population of Petaling Jaya dying every year. The loss of life would be equivalent to the 210,000 – 440,000 deaths due to medical errors in the United States annually, based on a report from the Institute of Medicine (2013). Healthcare in America is failing, although ironically it …

Read More »