Jurang Pendapatan – Anas Alam Faizli
Friday , 23rd Oct, 2020
Home / Tag Archives: Jurang Pendapatan

Tag Archives: Jurang Pendapatan

Jurang Pengagihan Pendapatan (1970-2012)

UNDERSTANDING INCOME INEQUALITY. MALAYSIA: Jurang Pengagihan Pendapatan semakin melebar! KAYA MAKIN KAYA – MISKIN TERUS MISKIN?

Read More »

8 Realiti Mengapa Kerajaan Malaysia Wajar Biayai Pendidikan Tinggi

Penubuhan institusi pendidikan ialah satu usaha murni dalam mewartakan proses penggarapan ilmu pengetahuan dan penyelidikan secara formal. Universiti-universiti terawal dalam sejarah dunia seperti Al-Azhar, Bologna, Oxford, Palencia, Cambridge dan University of Naples (universiti awam tertua dunia, 1224) telah dibina oleh tamadun-tamadun awal dunia berlandaskan satu tujuan; sebagai pusat penyelidikan, penyampaian ide, pendidikan dan pembelajaran, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui medium …

Read More »

Jurang Pengagihan Pendapatan semakin melebar 1970-2009

MALAYSIA: Jurang Pengagihan Pendapatan semakin melebar! KAYA MAKIN KAYA – MISKIN TETAP MISKIN? 4.5% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM800/ sebulan ! 52.8% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM3,000/ sebulan ! 75.9% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM5,000/ sebulan ! 96% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM10,000/ sebulan …

Read More »