Friday , 18th Oct, 2019
Home / Tag Archives: Terendah 40%

Tag Archives: Terendah 40%

Jurang Pengagihan Pendapatan semakin melebar 1970-2009

Jurang Pendapatan 1970-2009 rev2

MALAYSIA: Jurang Pengagihan Pendapatan semakin melebar! KAYA MAKIN KAYA – MISKIN TETAP MISKIN? 4.5% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM800/ sebulan ! 52.8% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM3,000/ sebulan ! 75.9% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM5,000/ sebulan ! 96% isi rumah secara purata memperoleh pendapatan kurang daripada RM10,000/ sebulan …

Read More »