Wednesday , 8th Jul, 2020
Home / Tag Archives: Konvensyen

Tag Archives: Konvensyen

Sukarelawan Pendidikan melalui Teach for The Needs: Bahagian II

DaHikmah Gopeng4

Seiring dengan peningkatan gaya hidup rakyat Malaysia menuju ke arah negara maju, ramai mula mencari sebab untuk menyumbang ke arah kebajikan. Immanuel Kant (1724-1804), ahli falsafah terunggul dalam bidang Etika, mengambil pendekatan etika kesukarelawan dalam banyak hasil kerjanya. Menurut beliau dan ramai tokoh pada era beliau, tunjang yang mendasari etika kesukarelawan ialah hasrat. Memetik kata-kata Ali Shariati dalam bukunya Ideology, …

Read More »