Wednesday , 3rd Jun, 2020
Home / Tag Archives: Gaji

Tag Archives: Gaji

Falasi Realiti Ekonomi Malaysia dan Pekerja Asing

pekerja asing

Profesor Robert Merton, salah seorang tokoh sosiologi moden berhujah “Satu definisi situasi yang palsu menimbulkan kelakuan baru yang membenarkan definisi palsu tadi menjadi kebenaran”. Kita terbiasa dengan beberapa fakta ekonomi dan telah menerimanya sebagai norma yang mungkin berbeza di tempat yang lain. Sudah tertanam dalam minda kita bahawa petani dan nelayan merupakan golongan yang akan miskin dan hanya pekerja kolar …

Read More »

Malaysia: Negara Berpendapatan Tinggi, Rakyat Berpendapatan Rendah

nbtrbr

Struktur semasa sosio ekonomi Malaysia boleh disimpulkan dalam empat perkataan, “Negara Kaya, Rakyat Miskin.” Malaysia dirahmati dengan sumber alam semulajadi yang pelbagai dengan petroleum sebagai sumber yang paling bernilai. Diberkati dengan tanah subur, hasil mahsul, dan populasi golongan belia yang besar, Malaysia mempunyai semua ramuan penting yang diperlukan untuk jauh maju kehadapan. Bagaimanakah sebuah negara kecil dengan rakyat sekecil 30 …

Read More »