Thursday , 21st Feb, 2019
Home / Tag Archives: Anas Alam Faizli (page 2)

Tag Archives: Anas Alam Faizli

8 Realiti Mengapa Kerajaan Malaysia Wajar Biayai Pendidikan Tinggi

Pendidikan-Tinggi-300x193

Penubuhan institusi pendidikan ialah satu usaha murni dalam mewartakan proses penggarapan ilmu pengetahuan dan penyelidikan secara formal. Universiti-universiti terawal dalam sejarah dunia seperti Al-Azhar, Bologna, Oxford, Palencia, Cambridge dan University of Naples (universiti awam tertua dunia, 1224) telah dibina oleh tamadun-tamadun awal dunia berlandaskan satu tujuan; sebagai pusat penyelidikan, penyampaian ide, pendidikan dan pembelajaran, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui medium …

Read More »

Why the Malaysian Government should fund Higher Education

free-education

Education was institutionalized to formalize the process of knowledge acquisition and research in man’s quest for understanding. Earliest universities in the history of mankind namely Al-Azhar, Bologna, Oxford, Palencia, Cambridge and University of Naples (world’s first public university, 1224) have one thing in common; they were built by notable early world civilizations as institutions of research, discourse, learning, proliferation of …

Read More »

Sukarelawan Pendidikan melalui Teach for The Needs: Bahagian II

DaHikmah Gopeng4

Seiring dengan peningkatan gaya hidup rakyat Malaysia menuju ke arah negara maju, ramai mula mencari sebab untuk menyumbang ke arah kebajikan. Immanuel Kant (1724-1804), ahli falsafah terunggul dalam bidang Etika, mengambil pendekatan etika kesukarelawan dalam banyak hasil kerjanya. Menurut beliau dan ramai tokoh pada era beliau, tunjang yang mendasari etika kesukarelawan ialah hasrat. Memetik kata-kata Ali Shariati dalam bukunya Ideology, …

Read More »